Born in Africa stimulerer sosial og utdannelsesmessig utvikling for barn og unge,
og har som mål å skape selvstendige voksne mennesker.

Utdanningsprosjekter

Over en periode på 7 til 8 uker gjennomfører vi på forskjellige skoler prosjekter som fokuserer på ferdigheter som svømming, dansing, maling, forming etc.

Vi holder disse aktiviteter åpne for alle barna fra de forskjellige skolene, fordi vi ønsker å nå så mange barn som mulig. Barna blir stimulert gjennom deres psykiske og intellektuelle utvikling samtidig som de kan bedre sine sosiale og emosjonelle evner.

Alt dette blir organisert ved sponsorstøtte, som også tillater oss å inkludere foreldre i våre aktiviteter. Til slutt gir dette oss muligheten til å nå de målene vi har satt for våre prosjekter og samtidig øke selvbildet til både barn og foreldre.

Alle gaver på over 40 Euro pr. år har krav på et skattesertifikat, en garanti for fradragsrett på selvangivelsen. Du kan gi en donasjon til utdanningsprosjekter ved å overføre penger til følgende kontonummer:

Den Norske Bank
2022 Gjerdrum
Knr.: 1503.15.73502

For ytterligere informasjon om våre prosjekter, kontakt Born in Africa Norway.