Born in Africa stimulerer sosial og utdannelsesmessig utvikling for barn og unge,
og har som mål å skape selvstendige voksne mennesker.

Vil du hjelpe oss?

Om oss

Born in Africa (BiA) er en ideell organisasjon, aktiv i sosialøkonomisk underpriviligerte områder rundt Plettenberg Bay i Sør-Afrika.

Utdannelse er en av de fundamentale rettigheter for barn og unge. Vi jobber derfor langsiktig med utvikling av barn og unge i underpriviligerte områder i Sør-Afrika. En god utdannelse er det beste virkemiddelet for å hjelpe disse barna ut av en håpløs situasjon, ofte dominert av fattigdom, alfabetisme, misbruk og arbeidsløshet. Kun når disse barna får muligheten til å få en tifredstillende utdannelse vil de kunne ha håp om å få en plass i et fra før trangt arbeidsmarked.

Med utdannelse kommer de et skritt nærmere sosial og økonomisk likhet.