Born in Africa stimulerer sosial og utdannelsesmessig utvikling for barn og unge,
og har som mål å skape selvstendige voksne mennesker.

Høyere utdannelse

Når våre elever har avsluttet 12. klasse (videregående), vil de får muligheten til å studere videre på college eller universitet, avhengig av valg av karriere. 

Vi er glade for å si, at selv om vi bare har arbeidet med støtte til høyere utdannelse de siste 3 årene, da vår første elev hadde fullført videregående, øker antallet elever i denne kategorien stadig.

Vi appellerer til våre lokale forretningsfolk om å støtte våre bestrebelser ved å gi elevene arbeidsmulighet så snart de er ferdige med utdannelsen. 

Her er noen av de programmene vi fokuserer på i Bitou-området:

  • Assistentlærere: Wittendrift, Kranshoek og Crags.
  • Hjemmeindustrisenter: Crags
  • Svømmeklasser: Fire lokale Bitou-skoler
  • Kunst- og håndtverksklasser: Fire lokale Bitou-skoler
  • Frivillige hjelpearbeidere: Alle skoler når tilgjengelig

Alle gaver på over 40 Euro pr. år har krav på et skattesertifikat, en garanti for fradragsrett på selvangivelsen. Du kan gi en donasjon til studenter ved høyere utdannelse ved å overføre penger til følgende kontonummer:

Den Norske Bank
2022 Gjerdrum
Knr.: 1503.15.73502

For ytterligere informasjon om våre prosjekter, kontakt Born in Africa Norway.