Born in Africa stimulerer sosial og utdannelsesmessig utvikling for barn og unge,
og har som mål å skape selvstendige voksne mennesker.

Finansiell adopsjon

Vi mener at selv barn fra underpriviligerte nærområder skal ha muligheten til å gjennomfore sin skolegang på best mulig måte, slik at de kan ha muligheter til å nå opp til sine potensialer. 

Born in Africa ønsker gudmødre og gudfedre som kan adoptere skolebarn finansielt ved å gi 250 Euro pr. år. Med disse skolepengene vil Born in Africa gi barna:

  • Skoleuniform
  • Skolemateriell
  • Skole treningsdrakter
  • Skolepenger

Alle Born in Africa barn blir også tilknyttet en personlig mentor gjennom hele skoleåret.

En gang i året blir alle Born in Africa barna tatt med på en leir. I løpet av en weekend borte fra hjemmet samles de sammen med sine venner for å utfolde seg i lek og hygge under sikre og vennlige omgivelser.

Hvis du blir gudfar/-mor for et skolebarn, vil du få vite mer om barnets personalia, miljø, familiesituasjon og du vil få tilsendt oppdaterte bilder. En kvartalsvis rapport vil gi deg informasjon om barnets utvikling og hans eller hennes levemiljø. Du kan også sende brev til ditt barn, vi vil levere og oversette brevet for deg.

Alle gaver på over 40 Euro pr. år har krav på et skattesertifikat, en garanti for fradragsrett på selvangivelsen.

Kontakt Born in Africa Norway