Born in Africa stimulerer sosial og utdannelsesmessig utvikling for barn og unge,
og har som mål å skape selvstendige voksne mennesker.

Din hjelp

Hvordan kan du gi et barn en bedre fremtid? Med våre ansattes personlige innsats, samt med hjelp av våre hardt arbeidende «frivillige», er vi i stand til å bruke dine donasjoner optimalt.

Vårt mål er å holde våre administrasjonsutgifter på lavest mulig nivå og sørge for at pengene går direkte til utdanning av våre barn og unge i Plettenberg Bay-området. BiA er avhengig av din hjelp til dette formålet, du kan dekke en årlig skolekostnad eller være med på og sende en talentfull tenåring til college eller universitet.

Fadderforeldre som støtter barna vil få en individuell kontakt og få regelmessige oppdateringer om barnet, samt også å skape et forhold til barnet og dets familie. På den måten kan man følge barnets personlige utvikling og resultater og få førstehånds informasjon om den forskjellen din innsats betyr for hvert barn. Hvis du investerer i leseklasser, vil du bli informert løpende om fremgangen hos barna. BiA åpner også for sponsing av spesifikke prosjekter. Firmaer og skoler kan også kontakte oss for å diskutere hvordan et samarbeid mellom oss kan utformes for å oppnå det best mulige resultatet for begge parter.

Alle gaver på over 40 Euro pr. år har krav på et skattesertifikat, en garanti for fradragsrett på selvangivelsen. 

For ytterligere informasjon om våre prosjekter, kontakt Born in Africa Norway.

Ser du etter en uforglemmelig og personlig opplevelse? Da kan du søke om engasjement som frivillig og besøke Plettenberg Bay for å arbeide med våre fantastiske barn og unge.

Velg mellom ulike prosjekter

Utdanningsprosjekter

Over en periode på 4 til 6 uker gjennomfører vi på forskjellige skoler prosjekter som fokuserer på ferdigheter som svømming, dansing, maling, forming etc.

Les mer …

Høyere utdannelse

Når våre elever har avsluttet 12. klasse (videregående), vil de får muligheten til å studere videre på college eller universitet, avhengig av valg av karriere.

Les mer …

Finansiell adopsjon

Vi mener at selv barn fra underpriviligerte nærområder skal ha muligheten til å gjennomføre sin skolegang på best mulig måte, slik at de kan ha muligheter til å nå opp til sine potensialer.

Les mer …