Born in Africa stimulerer sosial og utdannelsesmessig utvikling for barn og unge,
og har som mål å skape selvstendige voksne mennesker.

Vil du hjelpe oss?

Nominert av Junior Chambler International

Isabelle De Smul-Brink, grunnlegger og leder av Born in Africa har blitt nominert av Junior Chambler International i Belgia som en av 5 til den høythengende prisen som TOYP, The Outstanding Young Person.

Prisen utdeles til unge personer som har utmerket seg med innsats og engasjement på humanitære områder, og hvis Isabelle blir valgt vil hun bli invitert til Taipei, Taiwan, hvor Junior Chambler International holder sin kongress i perioden 18. til 23. november i år. Vi holder tomlene for Isabelle.